National Supply Pool for Wales – Information for Supply Staff

Pwll Cyflenwi Cenedlaethol Cymru – Gwybodaeth i staff Cyflenwi

Welsh Government Logo

We are pleased to introduce the New National Supply Pool for Wales, a new initiative provided by the Welsh Government and powered by Teacher Booker.

If you are a Supply Teacher, Teaching Assistant or Cover Supervisor looking for supply work in Wales,  register for the National Supply Pool for Wales below.

If you need assistance with the registration process on Teacher Booker, please contact .

Register Here

Mae’n bleser gennym gyflwyno Pwll Cyflenwi Cenedlaethol Cymru, platform newydd a a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar ran awdurdodau lleol, ac a bwerir gan Teacher Booker.

Os ydych chi’n Athro Cyflenwi, yn Gynorthwyydd Addysgu neu’n Oruchwyliwr Llanw sy’n chwilio am waith llanw yng Nghymru, cofrestrwch ar gyfer Pwll Cyflenwi Cenedlaethol Cymru isod.

Os oes angen cymorth arnoch gyda’r broses gofrestru ar Teacher Booker, cysylltwch â .

cofrestrwch yma

Already have an account with Teacher Booker?

Oes gennych chi gyfrif gyda Teacher Booker yn barod?

Login Here | Mewngofnodi Yma